Så mange som 11.000 mennesker blir årlig bitt av hund, og ni mennesker ble drept av hund i de siste 20 årene.

TV2 har sett nærmere på tilgjengelige tall fra norske institusjoner og myndigheter, og regnet seg fram til disse tallene.

En ny statistikk fra Helsedirektoratet viser at antall pasienter som har blitt behandlet for bittskader fra dyr ved fastleger og legevakt var 15.619 tilfeller i 2021. Ifølge en studie ved Oslo legevakt fra slutten av 90-tallet skyldtes 76 prosent av bittskader på legevakt hundebitt. Med det som grunnlag har TV2 regnet seg fram til at om lag 11.000 mennesker har oppsøkt lege for hundebitt, mener TV2.

Flest i Viken

Flest bittskader ble i fjor registrert i Viken med 3.921 tilfeller. Kommunikasjonsrådgiver Anne Livø Buvik i Norsk Kennel Klub (NKK) mener at de aller fleste av disse tilfellene regnes som overfladiske.

Ifølge tall fra Politidirektoratet har ni personer blitt drept av hund i Norge de siste 20 årene. Norsk Kennel Klub mener det er uhyre sjelden at hunder biter slik at det fører til alvorlig skader.

De estimerer at det er mellom 500.000 og 600.000 hunder i Norge, og det hører heldigvis med til sjeldenhetene at mennesker blir alvorlig skadet av hunder.