Norsk institutt for naturforskning (NINA) deler har flere gode råd du bør følge i møte med skogens konge.

Dersom du tar elgens signaler på alvor, skal det være trygt å møte kongens konge.

– I utgangspunktet er elgen et fredelig dyr, som vanligvis vil løpe sin vei i møte med mennesker. Det er sjelden at elg går til angrep, men det kan skje hvis den blir stresset, sier NINA-forsker Erling J. Solberg.

Stresset og aggressiv

En stresset elg kan bli aggressiv, men hvis man møter den med respekt, er det ingen grunn til å la frykten for elg ødelegge naturopplevelsen. Mye snø og lite mat gjør tilværelsen tøff for elgen, og det er ofte i slike sammenhenger den kan opptre aggressivt.

Kyr med små kalver kan også velge å forsvare kalven. Og hvis man møter en elgku på forsommeren kan hun være i følge med en kalv, selv om man ikke ser den.

Sannsynligvis er mora i nærheten om man kommer over en tilsynelatende forlatt kalv. Løse hunder som får los på elg, kan bli jaget tilbake mot eieren. Dette er mest aktuelt under jakta.

Vant til folk

– Ofte er elgen vant til folk, men liker ikke at vi kommer nær dem. Derfor skal du holde avstand og trekke deg tilbake hvis du møter elg. Hvis den står 100 meter fram på stien hvor du er på tur, kan du ta noen skritt mot den. I de fleste tilfellene løper elgen. Hvis den blir stående, og særlig om den i tillegg legger ørene bakover, er det lurt å trekke seg tilbake og velge en annen vei, forteller NINA-forsker Christer Moe Rolandsen.

Nettopp det at den legger ørene bakover og senker hodet er det tydeligste signalet på at elgen er stresset. Da kommer det gjerne et utfall i neste omgang. Som regel er det bare et skinnangrep, hvor elgen kan slå med frambeina, supplerer Solberg.

Respekter elgen

Elg kan virke skremmende på grunn av sin størrelse, men det er viktig å respektere elgen og la den ha tid til å forlate situasjonen. Løse hunder kan representere en fare hvis de jager etter kalver eller andre dyr i skogen. Orienteringsløpere, joggere eller skiløpere kan komme i kontakt med elg ved å overraske den, men dette er vanligvis mindre farlig enn folk som ikke tar elgens signaler på alvor når den ønsker å være i fred. Forskere anbefaler å nyte elgene på avstand og respektere deres territorium.