Regjeringen skulle fredag 12. november motta en anbefaling for eventuelt ekstraordinært uttak av villrein, men dette er nå utsatt.