Miljødirektoratet og Mattilsynet skulle fredag 12. november sende en anbefaling til regjeringen om ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda knyttet til skrantesyke. Nå er anbefalingen utsatt.

Det melder Mattilsynet som opplyser at anbefalingen i stedet skal gis til Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet innen utgangen av november.

Departementene har bedt Mattilsynet og Miljødirektoratet om å vurdere nødvendigheten av et eventuelt ekstraordinært nedskyting av villrein på Hardangervidda, etter den ordinære jakta. Vurderingen skulle opprinnelig leveres 12. november, men er nå utsatt og vil leveres i løpet av november 2021.

Årsaken til utsettelsen er at strukturtellingen etter jakta har tatt lenger tid enn forventet på grunn av værforholdene. Strukturtellingen gir en oversikt over hvordan villreinen i Hardangervidda villreinområde er fordelt på alder og kjønn, noe som er en viktig del av faktagrunnlaget som ligger til grunn for anbefalingen.