En foreløpig rapport fra Rovdata og Høyskolen i Innlandet viser at det er under 40 helnorske ulver i Norge.

I følge en pressemelding fra Rovdata går vinterens ulveovervåking mot slutten. Nå langt er det dokumentert ni ulvekull og færre enn 100 ulver i landet.

Så langt i vinter er det påvist 87-90 ulver i helnorske revir og grenserevir, hvorav 37-38 med helnorsk tilhold og 44-46 med tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige. I tillegg har seks ulver usikker grensestatus.

87-90 ulver er en minimal økning fra 83-89 ulver som var dokumentert sist i januar.

– At vi ikke finner flere ulver til tross for en rekke nye sporinger, supplert med DNA-analyser, tyder på at vi har funnet de aller fleste individer. Det vil i så fall være første gang siden vinteren 2015/2016 at det påvises færre enn 100 ulver i landet, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata i en pressemelding.

Det opplyses videre at 87-90 ulver inkluderer 25 individer som er kjent avlivet under jakt i perioden.

– Når avlivede ulver trekkes fra, så gjenstår det 62-65 ulver, hvorav 32-33 ulver med helnorsk tilhold, sier Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkinga hos Høgskolen i Innlandet (INN), opplyses det i pressemeldingen.

Stort sett alle ulvene er påvist i Sørøst-Norge i fylker med ulvesone, det vil si østre deler av Innlandet og Viken, melder Rovdata.