Den skandinaviske ulvebestanden har i følge Rovdata kommet opp i over 500 individer i Skandinavia.

Av dette har Sverige 460 dyr, mens Norge kun bidrar med cirka 100 dyr i bestanden.

Dette går fram i forbindelse med at Rovdata og svenske Viltskadecenter presenterer sin felles årlige rapport over bestandsstatus for ulv i Skandinavia. Årlige tellinger utføres vinterstid i både Sverige og Norge på oppdrag fra Miljødirektoratet og Naturvårdsverket, melder Rovdata.

Det ble til sammen påvist 54 valpekull født i Skandinavia i 2021, seks flere enn ved siste telling. I samme periode ble det påvist 28 revirmarkerende par, ett mer enn forrige vinteren, melder Rovdata.

– Etter fordeling av ni grenserevir med halvparten til hvert land ble det påvist i alt 46,5 familiegrupper og 23 revirmarkerende par i Sverige, mens Norge hadde totalt 8,5 familiegrupper og 5 revirmarkerende par av ulv, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

KILDERovdata