60 land støtter nå det norske initiativet mot fiskerikriminalitet.

I 2018 tok Norge og åtte andre land initiativ til en global ministererklæring mot fiskerikriminalitet, også kjent som Københavnerklæringen. Forrige uke signerte ni nye land erklæringen, som nå har støtte fra totalt 60 land. Blant de ni nye landene er Angola, Mauritania, Dominica, Barbados, Madagascar, Elfenbenkysten, Somalia, Tuvalu og Guinea. Liberia formaliserte også sin tidligere tiltredelse under konferansen.

Nærmere 40 ministre fra kyst- og øystater rundt om i verden talte på den største ministerkonferansen noensinne om fiskerikriminalitet, arrangert av Norge og FNs utviklingsprogram i København. Mange land takket Norge for sin støtte til bekjempelse av fiskerikriminalitet. Statene poengterte også viktigheten av det internasjonale fartøyssporingssenteret i Vardø, som deler analyser og data med land som er tilsluttet initiativet.

Norge bistår utviklingsland med satellittdata og veiledning for å avdekke ulovlig fiske gjennom Blue Justice-initiativet. Barentswatch i Tromsø har utviklet digitale løsninger og tracking-sentralen i Vardø formidler data og analyser om skurkefartøy, slik at de kan stanses. Under konferansen ble en «Blue Justice hub» lansert på Jamaica, som vil bidra til bedre regionalt samarbeid blant de 14 landene i regionen som er med i initiativet.