Den svenske Riksdagen har besluttet å gjøre som Norge, å sette et øvre bestandsmål for ulv – som kun brukes som mål for rovdyr.

– Vi ser at ulvebestanden har økt. Den øker hvert år, og vi ser at konfliktnivået øker, sier den svenske landbruksministeren Anna-Caren Sätherberg til SVT og opplyser ifølge NRK at hun ønsker et tettere samarbeid med Norge.

Skal møtes raskt

Allerede neste uke skal forvaltningen i de to landene møtes for å diskutere et samarbeid mellom landene.

– Hvis svenskene skyter ut flere ulver betyr det at Norge må skyte færre, sier Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet til NRK. Han mener at forvaltningen nå må holde det målet som forskerne mener er ansvarlig for å bevare den sørskandinaviske ulvestammen.

En fersk undersøkelse fra Rovdata viser at den sørskandinaviske ulvestammen teller 540 dyr, hvorav 100 dyr er norske.

Rapporten viser ifølge NRK at det har blitt 65 flere ulver i Sverige det siste året. Et flertall er påvist i Värmland på grensen mot Norge. Det er ellers tredje året på rad at det er en økning av antall ulv innenfor Sveriges grenser.

Det var SVT.se som omtalte saken først.

Stabil bestand i Norge

I Norge har bestanden av ulv vært stabil etter omfattende nedskyting av ulv de siste vintrene.

– I år ble det for første gang på 25 år ikke påvist noen familiegrupper av ulv med fullstendig tilhold i Hedmark ved slutten av overvåkingssesongen, forteller Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet til NRK. Årsaken er blant annet lisensjakt i ulvesonen i Hedmark. Wabakken tror at nye ulvepar vil ha reetablert seg i området i løpet av sommeren.

Senterpartiet presset ifølge NRK på for å få til et slikt samarbeid i 2011. Nå kan det se ut av ulvemotstanderne i regjeringspartiet kan få det slik de ville. En av konsekvensene ved økt skyting i Sverige, er at det komme færre streifulver til Norge.

Fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet opplyser til NRK at minstemålet for en levedyktig ulvebestand i Skandinavia er beregnet til minst 350 dyr.

– Det er to ting som kan hjelpe slike kritisk trua dyrearter. Det er å få flere dyr i bestanden og å få mer genetisk påfyll utenfra, sier han til NRK.