Organisasjonen NOAH mener at statsminister Jonas Garh Støre ikke forholder seg til ny naturkunnskap.

Ifølge NOAH har statsminister Støre denne uken gått ut og hevdet at hvalfangst er «viktig», blant annet fordi hvalene «spiser mye fisk». NOAH reagerer sterkt på at statsministeren ignorerer økologisk kunnskap om hvalenes viktige rolle i havet, og sprer feilinformasjon.

– Statsministeren driver utidig promotering av snevre næringsinteresser, og ignorerer ny kunnskap om hvor viktige hvalene er for havets økosystemer og det faktum at vi ikke vet bestandsutviklingen av vågehval. Det er uverdig at han kommer med de utdaterte påstandene om at hvaler må drepes fordi de «spiser mye fisk», mens realiteten er at hvalenes økosystemtjenester bidrar til mer fisk i havet, sier Martinsen.

Hun viser til påstandene om at hvalfangst «må» skje fordi hvalene «spiser opp fisk» ikke har noen støtte i biologisk kunnskap. Tvert imot har hvalforskere vist at hvalene utfører viktige økosystemtjenester, viser Martinsen til, og mener det øker både livsgrunnlaget i havet for andre arter, og havets evne til karbonfangst og – lagring.

Støtter lidelse?

NOAH reagerer også på at Støre ukritisk støtter en fangst som forårsaker store lidelser for en av fem hvaler, som risikerer en langvarig død. Videre kritiserer NOAH statsministeren for å prøve å usynliggjøre den voksende hvalfangstmotstanden i Norge.

– Vår statsminister henger igjen i den stereotype historien om «Norge mot verden» som politikerne prøvde å lage da Norge brøt moratoriet og gjenopptok hvalfangsten. Dette er utdatert og feil. 60 prosent av nordmenn mener det er uakseptabelt at en av fem hvaler lider når de dør, og at man fanger et så stort antall drektige hvaler. Det er stor motstand mot hvalfangst i nesten alle andre land, men Støre bør anerkjenne at det nå også er betydelig motstand mot hvalfangst i Norge, sier Siri Martinsen, veterinær i NOAH.