Et flertall i Stortinget har stemt ned et forslag fra Venstre om å vedta et forbud mot import og salg av pelsvarer.

NOAH – for dyrs rettigheter – er svært skuffet over at forslaget ikke ble vedtatt. De mener det er uforståelig at flere partier prioriterer næringsinteresser som ikke er lovlige i Norge, fremfor dyrevelferd.

– Dessverre valgte Arbeiderpartiet, Sp, Høyre og FrP å stemme mot. NOAH har arbeidet for dette importforbudet i mange år, og er skuffet over at forslaget ikke ble vedtatt. NOAH bidro til at Norge fikk et forbud mot pelsdyroppdrett i 2019, og mener det burde vært en selvfølge at Norge ikke importerer eller tillater salg av varer fra en produksjon vi selv har bestemt er ikke er etisk forsvarlig, og som strider med norsk dyrevelferdslovgivning, sier veterinær og leder Siri Martinsen i NOAH.

Hun mener avstemningen viser at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har gjort et bevisst valg om at Norge skal fortsette å bidra til at dyr lider i andre land, kun for at noen skal pynte seg med pelsen deres.

Venstre, som sto bak forslaget, MDG, SV og Rødt, stemte for importforbudet.

– Vi er takknemlige for Venstres initiativ i denne saken, og for at representantene fra Rødt, SV og MDG stemte for forslaget. Når disse sakene kommer opp på Stortinget blir det veldig tydelig hvilke partier det er som faktisk bryr seg om dyrs lidelser, og som ikke lar hensyn til næringer få forrang over dyrenes rettigheter, sier Martinsen.

Hun opplyser at NOAH vil fortsette å arbeide for pelsdyrene, både for å få på plass et importforbud, men også gjennom samarbeid med organisasjoner i andre land, for å få et globalt forbud mot pelsdyroppdrett.

– NOAH har via vårt samarbeid med organisasjoner i over 30 andre land bidratt i arbeidet for å samle over 1,7 millioner signaturer for å få EU-parlamentet til å vurdere et initiativ om et forbud mot import og salg av pelsvarer i hele EU. Vi ser fram til at saken skal behandles, og håper at et eventuelt forbud i EU vil kunne bidra til at også Norge i fremtiden vedtar importforbud, sier Martinsen.