Spøkelsesfiske er et voksende miljøproblem som har fanget oppmerksomheten til Norges Jeger- og Fiskerforbund, Marinreparatørene og Indre Oslofjord undervannsklubb.

Med prosjektet «Snøret i bånn» tar de sikte på å øke bevisstheten og redusere det alvorlige problemet som oppstår når fiskere etterlater seg fiskeutstyr i vannet.

Et skjult miljøproblem

Mens spøkelsesfiske oftest er forbundet med forlatte teiner, ruser og garn, er også etterlatte sluker og snører fra sportsfiskere en kilde til bekymring. Selv om alle stangfiskere tidvis mister utstyret sitt, har det vært begrenset fokus på den miljøskaden dette forårsaker.

Samarbeid om bevissthet og ansvar

I prosjektet har Marinreparatørene og Indre Oslofjord undervannsklubb kartlagt mengden etterlatt fiskesnøre ved populære fiskeplasser i Oslofjorden.

– På de verste plassene er det et skrekklandskap under vann. En sammenhengende vev av snører gjør at alle hummere på stedet vil sette seg fast og dø en langsom død, sier Lars Dalen fra Marinreparatørene.

Nye tiltak for bærekraftig fiske

Sondre Breian fra Norges Jeger- og Fiskerforbund oppfordrer sportsfiskere til å ta ansvar:

– Med det økte fokuset på marint miljø, og ikke minst tilstanden i Oslofjorden, er vi også nødt til å ta grep. Gjennom økt fokus på utstyr og teknikk kan vi bedrive det vi gjør på lag med miljøet, uten å ofre sjansene for fangst.

Foto: Norges- Jeger og Fiskerforbund