NJFF i Akershus og Hedmark støtter felling av 18 ulver i ulvesonen.

KILDENJFF