NOAH går i gang med helsiders annonser i landets største riksaviser for å få velgere til å forstå hvor viktig politikk er for hvordan dyr blir behandlet i samfunnet. En død jervemor med tre døde valper liggende ved siden av seg med overskriften «Dette er politikk» illustrerer hvordan politikk kan ramme dyrene.

NOAH kjører både digitale annonser og papirannonser frem mot valget. I annonsene blir folk informert om siden www.stemfordyrene.no som rangerer partiene og informerer om deres politikk i forhold til dyr og natur.

– Politikk kan bety liv eller død for dyr. Det er politikken som setter grensene for hva vi som samfunn skal tillate at dyr utsettes for. Mange er ikke klar over at det er stor forskjell på partienes holdninger til dyr. Noen synes det er greit at truede dyr drepes med hijakt i yngletiden, andre partier vil ha slutt på dette.

Noen synes masseproduksjonen av griser og kyllinger kan få fortsette som i dag – andre vil redusere denne utnyttingen av dyr. Noen legger vekt på dyrs rettigheter – andre motarbeider det. Hvis du er lei av at dyr nedprioriteres, så må du stemme på noen som bryr seg. NOAH vil at så mange som mulig skal forstå hvor viktig det er å stemme på de partiene som vil gjøre mest for dyr og natur de neste årene, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.

NOAH har analysert alle partiene og gitt dem poengsum basert både på partiprogrammene og praktisk politikk. Resultatene strekker seg fra bunn-nivå på 1 poeng til Sp og toppnivå på 9 poeng for MDG og Venstre. 

– NOAH er partipolitisk uavhengige, og vil gjøre alle partier bedre. Men vi må gi honnør til de som faktisk tar våre krav innover seg, og utformer god politikk for dyr og natur. Våre annonsekampanjer vil naturligvis gavne de partiene som har prioritert dyrene i sin politikk. Dyrene er helt avhengige av partier som bryr seg. Vil man ha et samfunn hvor dyr respekteres og tas hensyn til, og hvor naturen bevares, også for dyrenes skyld, da må man sette seg inn i hva partiene mener og stemme på de som tar dette på alvor. VI håper at vår kampanje kan få flere til å legge vekt på dyr og natur når de stemmer, avslutter Martinsen.