– Ekstrabevilgningen viser at den nye regjeringen ønsker å satse på forskning i Polhavet, forskning som er viktig både politisk og forskningsmessig for Norge.

Det sier prosjektleder Gunnar Sand i SINTEF i forbindelse med at regjeringen ønsker å gi ti millioner kroner ekstra til forskning i Polhavet.

Mandag besøkte fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) Tromsø, og under et møte på Framsenteret annonserte han at forskningsmiljøene får en ekstrabevilgning på ti millioner kroner til polarforskningsprosjektet GoNorth fra regjeringen.

En ekstrabevilgning på ti millioner til GoNorth sikrer fullfinansiering av prosjektets forskningstokt til Polhavet neste høst.

– Forskningen i GoNorth styrker Norges posisjon som arktisk nasjon, og toktet sammenfaller svært godt både med Havforskningstiåret vi er inne i, og Norges overtakelse av formannskapet i Arktisk råd fra 2023, sa ministeren i Tromsø og som ble gjengitt i en pressemelding.

Forskning

GoNorth har som mål å fremme norsk forskningsinnsats i og kunnskap om Polhavet. Det planlegges til sammen tre tokt, det første i oktober/november 2022. På dette toktet benyttes Norges isgående forskningsfartøy Kronprins Haakon, og UiT og Akvaplan-Niva har toktledelsen.

Geologi i samspill

Camilla Brekke, prorektor for forskning og utvikling ved UiT, trakk fram at Polhavet er et av de minst utforskede områdene på kloden, så dette er nødvendig og viktig forskning.

– GoNorth har hovedfokus på geologi og det som finnes fra havbunnen og nedover. Arven etter Nansen ser hovedsakelig på havbunnen og oppover, så de to store prosjektene utfyller hverandre, understreket Brekke.

Undersøker fortiden

Instituttleder Matthias Forwick ved UiT sitter i prosjektledelsen til GoNorth, og forklarte hvordan kunnskap om disse områdene – som har vært gjennom 30 istider de siste 60 millioner årene – kan hjelpe oss til å forstå dagens klimaendringer og hvilke konsekvenser issmelting på Grønland og i Antarktis kan ha for oss i fremtiden.

– Gjennom klimaarkivet som finnes i sedimentene i havbunnen kan vi se hvordan dette området har respondert på tidligere temperaturendringer og for eksempel metanutslipp. I tillegg spiller Polhavet en nøkkelrolle i det globale havsystemet. På toktet neste høst skal vi undersøke både geologien i havbunnen og hele vannsøylen, fra havbunnen til overflaten, sa Forwick.

Om GoNorth

GoNorth er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF (som leder prosjektet), Norges geologiske undersøkelse, NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, UiT Norges arktiske universitet, Universitetssenteret på Svalbard, NORSAR, Nansensenteret og Norsk Polarinstitutt. Målet med prosjektet er et internasjonalt forskningsprogram av høy kvalitet som skal gi økt kunnskap og bevisstgjøring om de arktiske områdene nord for Svalbard.