Lederparet i Slettåsflokken inne i ulvesonen er nå skutt i jakten utenfor sonen. Dette er sterkt konfliktdrivende, og er enda et bevis på at norsk ulvejakt er totalt ute av kontroll.

Det melder NOAH i en pressemelding, og reagerer sterkt på nyheten om at lederparet i Slettås-flokken inne i ulvesonen er skutt. De ble skutt 11. desember ifølge Rovdata. Flokken inneholder også to valper som nå er alene.

– Lederparet er skutt på grensen til ulvesonen, og NOAH mener det bør etterforskes om ulvene med vilje ble drevet ut av sonen for å skytes, eller om jegerne burde visst at det var Slettås-paret de skjøt. Det er skandaløst at det skytes ulver som det ikke er lov til å skyte – tillatelsene er uforsvarlige nok i seg selv. Norsk forvaltning av kritisk truet ulv er fullstendig ute av kontroll. Nå skal regjeringen vurdere å tillate jakt innenfor sonen, men Slettåsflokken var ikke i vedtaket til rovviltnemndene. Likevel er de nå skutt. Regjeringen bør nå stanse all jakt, og avslå jakt innenfor sonen som en konsekvens av dette. Det er uholdbart at det nærmest er fri jakt på et kritisk truet dyr og at jegerne åpenbart også tillater seg å gå utenfor vedtakene, sier leder i NOAH, Siri Martinsen.

NOAH reagerer sterkt på at jegerne skyter ulver de ikke har lov til å skyte, og har også fått en rekke bekymringsmeldinger om holdninger blant lisensjegere.

– NOAH har mottatt en rekke henvendelser om uttalelser fra personer som kaller seg lisensjegere og poster bilder av seg selv med skutte ulver. Det er uttalelser om at det er greit at ulvene lider når de blir skutt, og uttalelser ala «en død ulv er en god ulv» som vitner om at jegerne vil utrydde ulv fra Norge. Vi har også mottatt bilder som viser skuddsår som kan tyde på uforsvarlige skudd. Nå har vi i tillegg et lederpar i en flokk innenfor sonen, som er drept uten lovlig vedtak. Det tyder på at man enten ikke er så nøye med hvilke dyr man skyter på – eller at man med vilje har skutt paret. Denne jakten er ekstremt konfliktdrivende, og det er en skam at regjeringen lar personer med slike holdninger få skyte ulv. Jakten fungerer nå som et slags rituale for dem som misliker ulv, og har ingenting med forsvarlig forvaltning av truede dyr å gjøre, sier Martinsen.

NOAH har gått til rettssak mot staten og vant i tingretten; et vedtak om skyting i ulvesonen var ulovlig. Vedtakene som nå ligger til behandling er så godt som likelydende med dette, og risikerer dermed også å være ulovlige.