– Det er en skandale at regjeringen tillater jakt på kritisk truet dyr i yngletiden.

NOAH, WWF og FVR reagerer sterkt på at regjeringen nå velger å utvide ulvejakten, heter det i en pressemelding.

– Det er en skandale at regjeringen tillater jakt på kritisk truet dyr i yngletiden. Denne regjeringen viser et enøyd fokus på å skyte flest mulig truede ulver, og bryter viktige prinsipper i naturmangfoldlov, viltlov og dyrevelferdslov i prosessen, sier veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.

– Vi er sjokkert over denne regjeringens etterfølgelse av trua rovvilt. Dette må være tidenes mest naturfiendtlige regjering. De skyr ingen midler når det gjelder å få skutt mest mulig ulv innenfor ulvesonen. Når man bryter med det viktige prinsippet om yngletidsfredning, så trer man over en alvorlig grense. Dette er et alvorlig signal om manglende respekt for viktige, dyreetiske prinsipper, sier daglig leder i Foreningen Våre Rovdyr, Alette Sandvik.  

– Ulvejakta har alltid stanset 15. februar av hensyn til ulvenes paringstid, som er en spesielt sårbar periode for ulvene. Det er sjokkerende og helt uforståelig at regjeringen nå setter viktige dyrevelferdshensyn til side og velger å åpne for ekstraordinært uttak av ulv de neste to ukene bare for å slå politisk mynt på å ta ut hele kvota, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.