Mandag mottok fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran en utredning fra Sjøfartsdirektoratet som anbefaler regjeringen å opprette et obligatorisk småbåtregister. Nå starter arbeidet med å undersøke hvordan et register kan utformes.

– Jeg er positiv til anbefalingen om å opprette et obligatorisk småbåtregister. Sjøfartsdirektoratet har nå levert en utredning som viser at et register kan være positivt for sjøsikkerheten, miljøet og for å bekjempe kriminalitet. Derfor går vi nå i gang med et arbeid som skal se på hvordan et slikt register eventuelt kan fungere, hvor det skal plasseres og hva det vil koste, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Samarbeid

I februar i år fikk Sjøfartsdirektoratet i oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, i samarbeid med Klima- og miljødepartementet og Justisberedskapsdepartementet, å utrede om det bør innføres et nasjonalt obligatorisk småbåtregister.

– Vår faglige anbefaling er tydelig på å innføre et obligatorisk småbåtregister ut fra både sikkerhets- og miljøhensyn. Det vil alltid være utfordrende å sette en grense, men vi har hatt gode diskusjoner internt med våre fagfolk, og vi mener at en grense på 4,5 meter, samt alle fritidsbåter med 25 hk/19 KW eller mer, er en grense som tar hensyn til ønsket om et register for de fleste fritidsfartøy samtidig som det avgrenser mot de minste båtene. Vi er sikre på at et slikt register vil være et viktig bidrag i arbeidet med både sikkerhet og miljø. Dette vil blant annet gjøre det lettere å spore opp etterlatte båter, som har vært et stort miljøproblem, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Gunstig for sjøsikkerheten

For at alle skal ha en hyggelig opplevelse på sjøen, er det viktig å tenke på sikkerhet og hensynsfull oppførsel. Antallet omkomne i forbindelse med fritidsbåter viser at arbeidet med sjøsikkerhet er svært viktig. Utredningen fra Sjøfartsdirektoratet viser blant annet at obligatorisk registrering vil kunne løse flere sikkerhetsutfordringer på sjøen.

– Det er for mange ulykker til sjøs. Jeg tror at en registreringsplikt vil kunne bidra til å øke sjøsikkerheten ved at vi får bedre kontroll over eierne av fartøyene, noe som gjør oss bedre rustet til sjøredningsoppdrag. Det kan bidra til at flere ressurser blir tilgjengelige når det oppstår flere behov for nødhjelp samtidig, og unngå at man bruker store ressurser på falske redningsaksjoner, sier Skjæran.

Sjøfartsdirektoratet vil levere sin anbefaling om utformingen av et eventuelt register i starten av september. Et eventuelt lovforslag fra regjeringen vil komme på et senere tidspunkt.