Våler kommune rapporterer til Miljødirektoratet at mange av konfliktene rundt ulv faktisk økte etter at et lokalt ulverevir ble tømt.

Det går fram av en rapport fra Våler kommune i Innlandet til Miljødirektoratet i april.

Våler kommuen er verstkommune for ulv og melder tilbake at tilskuddsordningen de deltar i har fungert godt for deres del.

– I de tre årene vi har deltatt har vi fått gjennomført en rekke prosjekter som har vært godt mottatt i lokalsamfunnet. Det kan nå se ut som reviret her er oppløst, men ulv ses stadig. Hobølreviret har vært en flokk som har hatt et kjærneområde de har brukt mye. Flokken har ikke tatt mye hund. Uten revir, men med mer streifende ulv mener mange at konfliktene faktisk er økende tiltross for at det faste reviret sannsynligvis er borte. Ny etablering kan raskt komme slik vi ser det. Våler har fortsatt en del midler. De vil bli brukt i løpet av 2020 og kanskje noe i 2021 i tråd med regelverket for tilskuddsordningen, melder kommunen til direktoratet.