Sommeren 2022 vokste det opp flere unger enn året før, ifølge Rovdata.

12 faste områder med kongeørn er undersøkt av Rovdata, og resultatet er at det kom flere unger på vingene sist sommer.

– I år ble det registrert 50 vellykkede hekkinger med totalt 62 unger eldre enn 50 døgn. Den gjennomsnittlige produksjonen per territorium var 0,34 unger. Dette er noe høyereenn i fjor, ifølge Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Forrige år ble det påvist 47 vellykkede hekkinger med 53 unger eldre enn 50 døgn. Årets resultat fra Rovdata er også en økning fra 2020.

Rovdata: Her var det flest

Åmotsdalen og Dividalen hadde ifølge Rovdata den høyeste produksjonen per territorium. Det er 29 år siden sist det var registrert så høy produksjon i Åmotsdalen. Men det er også i år noen intensivområder med lav produksjon. I de to områdene i Sør-Øst Norge (Møsvatn og Solhomfjell) var det til sammen kun én vellykket hekking med én unge.

Nedgang i noen områder

Rovdata opplyser at halvparten av de tolv områdene som har blitt overvåket siden 1990-tallet.

– Den gjennomsnittlige ungeproduksjonen i disse områdene har stort sett hatt en nedadgående kurve siden starten av overvåkingen i 1992 og fram til i dag, selv om det er stor variasjon mellom år og områder, sier Kindberg.

Beregner overlevelse

I to av områdene med intensivovervåking (Finnmarksvidda og Fauske) blir det også samlet inn DNA-materiale for å overvåke eventuelle endringer i den årlige voksenoverlevelsen. Rovdata melder at det nye for i år er at det også har vært mulig å beregne voksenoverlevelse for Fauske.

DNA-analyser av mytefjær samlet ved reir og av prøver fra unger påviste i år 18 ulike voksne individer i intensivområdet på Finnmarksvidda, hvorav 7 hanner og 11 hunner. I området Fauske ble det påvist 20 ulike voksne individer, hvorav 9 hanner og 11 hunner. I fjor var de tilsvarende tallene henholdsvis 12 og 13 ulike individer for Finnmarksvidda og Fauske.

– Vi ser at den årlige overlevelsen for voksen kongeørn på Finnmarksvidda var 0,89 fra 2012 til 2022, og 0,86 for voksen kongeørn i Fauske i perioden fra 2015 til 2022, forklarer Oddmund Kleven, forsker i Rovdata. Det var ingen forskjell mellom år eller mellom hunner og hanner i årlig voksenoverlevelse i løpet av disse tidsperiodene.