Verneområder opprettes for å ta vare på svært verdifull natur, og vernet er ment å være varig.