Siden mai har partene vært i samtaler og forhandlinger med riksmekler Mats Ruland.