Reineiere i Fosen har anmeldt Roan Vind DA, et selskap eiet av Stadtwerke München og Aneo, til Økokrim.

Anmeldelsen kommer fra Nord Fosen siida og dreier seg om ulovlig kraftproduksjon i Fosen-området. Selskapet har drevet produksjon og salg av kraft i fjellområdene, noe reineierne mener bryter både med energiloven og straffeloven, melder NRK.

Saken blir ytterligere komplisert av en Høyesterettsdom fra 11. oktober 2021, som kjente utbyggernes konsesjoner for Storheia og Roan vindkraftverk for ugyldige. Dommen kom på bakgrunn av at konsesjonene bryter med reineiernes rettigheter i henhold til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Siden dommen har det blitt produsert og solgt kraft fra området i nærmere to år, noe som mener er ulovlig.

Mens forhandlinger fortsatt pågår mellom staten, utbyggerne og reindriftsutøverne, bekrefter Økokrim at de har mottatt anmeldelsen, men har ennå ikke bestemt seg for om de skal etterforske saken.

Siden mai har partene vært i samtaler og forhandlinger med riksmekler Mats Ruland. Terje Haugen, leder for Nord-Fosen siida, mener at anmeldelsen ikke vil ødelegge for disse forhandlingene. Advokat Knut Helge Hurum, advokat for Nord-Fosen siida, mener vilkårene for å åpne etterforskning er oppfylt.