Sysselmesteren på Svalbard har i høst gjennomført øving i smittehåndtering ved mistanke om rabies.

Øvelsen ble gjennomført i samarbeid mellom feltpersonale lokalt og vilthelseansvarlige ved Veterinærinstituttet.

Øvelsen gikk blant annet ut på korrekt prøvetaking på rein på Svalbard. Målet er å teste gjeldende prosedyrer for smittevern og sikkerhet under feltmessig svært krevende forhold. Det skriver Sysselmesteren på sine hjemmesider.

Rabies er en alvorlig og fryktet virussykdom som rammer nervesystemet hos dyr og menneske. På Svalbard påvises klassisk rabies sporadisk hos ville dyr. Ved mistanke om slike tilfeller er det avgjørende å forhindre og forebygge videre spredning av viruset til andre dyr eller mennesker, heter det.