I Stade-distriktet i Nord-Tyskland har ulv angrepet en flokk sauer. Halvparten av de 112 dyrene i flokken ble drept i angrepet, til tross for at de var beskyttet av et ulvesikkert gjerde.

Angrepet resulterte i umiddelbar død for 18 sauer, mens ytterligere 37 måtte avlives på grunn av skadene de pådro seg. I tillegg er 30 sauer rapportert å ha pådratt seg mindre skader, og to dyr er fortsatt savnet etter angrepet. Det melder det svenske bladet Jakt & Jegere.

En jeger som ble tilkalt til stedet, uttrykker bekymring for om dette kan være resultatet av en flokk eller familiegruppe av ulver, da skadene virker omfattende. Selv om det var gjort et forsøk på å beskytte dyrene med et ulvesikkert gjerde, viste dette seg dessverre å være utilstrekkelig for å forhindre angrepet.

I kjølvannet av denne tragiske hendelsen, krever lokale bønder øyeblikkelig handling fra myndighetene. Jörn Ehlers, viseformann i Landvolks Niedersachsen, oppfordrer til «en rask måte å håndtere ulveproblemet på,» og uttrykker frustrasjon over at politikere synes å utsette beslutninger.

Det er også økende bekymring for at ulver kan begynne å bevege seg nærmere tett befolkede tyske områder, melder bladet. Raoul Reding, ulverepresentant i Niedersachsen delstatsjagerforening, opplyser at det er observert ulver i byen Bremen, samt ulveflokker i Garlstedt og Schiffdorf. Dette øker bekymringen for ulvens nærvær i større tyske byer.