Regjeringen tar nå ett nytt grep for å beskytte det sårbare økosystemet i Oslofjorden.