Naturvernforbundet er svært kritisk til at det deles ut nye letelisenser samtidig som vi står midt i en klimakrise.

Det skjer samtidig som regjeringen tirsdag kom med tildelingen av nye utvinningstillatelser for oljeleting (TFO 2022).

– Dagens tildeling bekrefter at norsk oljepolitikk fortsatt er totalt frakoblet virkeligheten. Skal vi unngå katastrofale klimaendringer kan vi ikke fortsette å lete etter mer olje i 2023. Det Norge trenger nå er en aktiv politikk for å omstille oss bort fra olje og gass, ikke en politikk for å forlenge vår avhengighet av de energiformene som ødelegger klimaet, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Inn i urørte områder i Arktis

Naturvernforbundet er også kritisk til at TFO-området utvider seg stadig lenger inn i sårbare og tidligere urørte områder i Arktis. Én av blokkene er tildelt midt i oppvekstområdet til den utrydningstruede lomvien. På grunn av ny kunnskap om sjøfugl er området foreslått som nytt SVO-område (Særlig Verdifullt og Sårbart Område) i forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanene. Dette har imidlertid ikke stoppet regjeringen fra å tildele letelisenser i området.

– Vi vet at sjøfugl er spesielt sårbare for oljesøl. At det da likevel åpnes for oljeutvinning i barnehagen til sjøfuglene våre, er et ekstra bevis på at oljen fortsatt får lov til å trumfe alle andre hensyn. Nå må vi snu, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.