Jegere kan felle 11 gauper i Oppland

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2024, med en kvote på 11 dyr.