Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har avslått en søknad fra Bremangerlandet Vindpark AS om utsatt frist for vindkraftverket som er planlagt i Bremanger kommune i Vestland. Fristen var 1. september.

Fristen var 1. september. Selskapet søkte i mars om utsettes til 31. desember 2025. Begrunnelsen var forhold utenfor deres kontroll. Det er NVE ikke enig i, og betyr at vindkraftverk på land ikke kan innvilges.