Fra og med 1. april gjelder det nasjonal båndtvang over hele landet.

Dette innebærer at alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade husdyr, tamrein eller viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi. Båndtvangen varer fram til 20. august.

Mange kommuner har allerede vedtatt utvidet båndtvang for å beskytte beitedyr og vilt. Kommunen kan vedta forskrift om båndtvang i og i tilknytning til boligområder, parker, skoler, idrettsanlegg, turstier og rekreasjonsområder. Båndtvang kan også fastsettes i områder hvor husdyr normalt går ute og hvor vilt man ønsker å beskytte har sitt leveområde. Det er viktig at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas.

Den nye hundeloven trådte i kraft 1. januar 2023 og stiller tydelige krav til forsvarlig hundehold. Loven styrker også politiets muligheter til å gripe inn i problematisk hundehold på et tidlig tidspunkt. Det kan brukes overtredelsesgebyr ved brudd på båndtvangbestemmelsene.

Hundeloven har unntak fra sikringsreglene for hunder som har særlige bruksformål, for eksempel hunder brukt i reindrift, dresserte bufehunder, tjenestehunder og ettersøkshunder. Men det er likevel forbudt å gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten, eller ved lekeplasser.

Det er viktig å følge båndtvangreglene for å beskytte både husdyr og vilt. La oss ta ansvar for våre firbente venner og respektere naturen rundt oss.