Det er snart slutt på ulovlig besøk av norske reinsdyr i Russland, melder Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet oppgraderer nå grensegjerdet for å hindre ulovlig grensepassering, blant annet etter at Russland har krevd erstatning fra Norge for reinsdyr som passerer grensa.

Både mennesker og reinsdyr må ha papirene i orden for å krysse den norsk-russiske grensen.Et 150 kilometer langt gjerde er blitt konstruert for å holde norske reinsdyr på norsk side av grensen.

På grunn av alderen fra 1954 er deler av grensegjerdet nå moden for utskifting.

Landbruksdirektoratet har inngått en avtale med HT Gjerde Finnmark om å erstatte gjerdet på den syv kilometer lange strekningen mellom Storskog og Hamborgvatnet.

På rett side

– Montørene må hele tiden holde seg på norsk side av grensen mens de jobber med å sette opp gjerdet, noe som gjør arbeidet ekstra krevende, sier fagdirektør i avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet, Magnar Evertsen.

Grensegjerdet spiller en viktig rolle da det er både kostbart og tidkrevende å håndtere reinsdyr som krysser grensen og beiter på russisk side. Regelverket for grensepassering skaper utfordringer både for reinsdyrene og de som skal montere det nye gjerdet, melder Landbruksdirektoratet.

– Reinsdyrene har ikke i samme grad fulgt regelverket. Når norske reinsdyr havner på russisk side, skaper det både økonomiske og byråkratiske utfordringer, forklarer Evertsen.

Reinsdyr over grensa

Hittil i år har 42 norske reinsdyr tatt seg over grensen og beitet i en nasjonalpark på russisk side. Etter forhandlinger med russiske myndigheter, har 40 av disse blitt brakt tilbake til Norge, mens de gjenværende to forventes å følge snart.

– Det er et par år siden sist russiske myndigheter tillot henting av norsk rein. Så dette er et svært positivt signal fra russisk side, spesielt i en tid preget av geopolitiske spenninger, bemerker Evertsen.

Men denne grensekryssingen er ikke uten kostnader for reinsdyrene. Russiske myndigheter krever omtrent 50.000 kroner for hvert dyr som har beitet i Pasvik Zapovednik nasjonalpark på russisk side.

Returen til Norge førte til en trist skjebne for reinsdyrene.

– Vi har mottatt et brev fra Mattilsynet som informerer om at tilbakeføring av rein til Norge ikke er tillatt i henhold til gjeldende rettigheter. De 40 reinsdyrene ble alle slaktet, av frykt for at de skulle dra tilbake til Russland. Det er mulig at Mattilsynet i fremtiden vil kreve at dyrene også destrueres, uttaler Evertsen.

Når det nye gjerdet er ferdig montert, er håpet at reinsdyrene vil holde seg på riktig side av grensen.