Gaupejakta i Trøndelag og Møre og Romsdal måtte stoppes allerede første dag. Årsaken er at jegerne har gjort seg skyldige i overskyting av for mange hunndyr.

Da dette ble oppdaget av Statsforvalteren ble kvotejakta stoppet samme dag som den ble åpnet.

Gaupejakta startet onsdag 1. februar startet årets gaupejakt i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det var en kvoten var på totalt 22 dyr, men maksimalt fire kunne være voksne hunndyr.

Gaupejakta starter samtidig i begge fylkene, og dermed ble det skutt flere hunngauper enn det var kvote på, før Statsforvalteren fikk stoppet jakta.

Innenfor forvaltningsområdet for gaupe ble det skutt ti gauper, tre flere enn det var kvote for.

Gaupene ble felt i følgende kommuner: Holtålen (2), Lierne, Melhus (2), Midtre Gauldal, Namsskogan (2), Orkland (2), Steinkjer, Størdal, Tydal. Seks av disse var voksne hunngauper.

– I region 6 har vi mange dyktige jegere som er med og regulerer gaupebestanden. Vi ser at en del gaupejegere er usikre på hvordan de kjønnsbestemmer gaupene de har felt. Dette fører til at Statsforvalteren får sen beskjed om kjønn, og at vi derfor ikke fikk stengt jakta i tide. Vi vil nå se på hvordan vi kan forhindre overskyting av hunndyrkvoten i fremtidig kvotejakt på gaupe, sier underdirektør Gry Tveten Aune.

Det er fortsatt gaupejakt i de deler av regionen som har kvotefri jakt. I Trøndelag gjelder dette Oppdal og Røros kommuner.