Et entreprenørfirma i Sandefjord har fått en bot på 100.000 kroner for ulovlig inngrep i Moelv Brygge naturminne i Ringsaker kommune.

Arbeidet for å utbedre Moelv Brygge ble satt i gang i fjor sommer, men selskapet ble gjort oppmerksom på at motorisert ferdsel og inngrep i grunnen var forbudt i dette verneområdet på grunn av den helt unike forekomsten av Moelvtillitt.

Statsforvalteren mottok et tips om at selskapet hadde kjørt med riggmaskiner og fraktet materialer gjennom reservatet. Da man besøkte området, kunne man se tydelige spor i bakken som følge av tung maskinell transport.

Innlandet politidistrikt har etterforsket saken og gitt entreprenøren boten. Miljø- og landbruksdirektør Haavard Elstrand hos Statsforvalteren i Innlandet sier at bøteleggingen er et tydelig signal om at verne- og naturverdier skal respekteres.

Foto: Marie-Louise Olsen via Statsforvalteren i Innlandet