Statsforvalteren konkluderer med at vedtaket ikke oppfyller kravene til begrunnelse.