Rovviltnemnda i Nordland tillater at 16 jerv, hvorav åtte tisper, kan skytes gjennom statens kvote for lisensfelling. Det er åpnes […]

KILDEFylkesmannen i Nordland