Den unge ulven som de siste ukene er observert blant annet på Hvaler, har viktig DNA.

Etter at DNA fra ulven er analysert opplyser viltforvalter Åsmund Fjellbakk at ulven som drepte 13 sauer på Hvaler har verdifulle gener.

Den identifiserte ulven er en ung hann med foreldre tilhørende Setten-reviret, som ligger i Aurskog-Høland og Indre Østfold.

Vekker interesse

Ulven som beveger seg på Østlandet har vekket interesse blant forskere og naturvernere og bønder, da den viser tegn på å ha finske og russiske gener. Dette er av betydning fordi det kan ha innvirkning på ulvens genetiske mangfold og tilpasningsevne til det norske miljøet.

Det har blitt påvist at ulven, som er en hann, har gener som stammer fra både Finland og Russland. Ulvens nærmeste forfedre har krysset grensen fra våre naboland og etablert seg på Østlandet. Slike migrasjoner av dyr er ikke uvanlige, men når det kommer til ulven, er det spesielt interessant på grunn av artens genetiske mangfold og viktigheten av å opprettholde det genetiske mangfoldet, og redusere omfanget av innavl.

Finske gener

Tilstedeværelsen av finske og russiske gener i ulvestammen på Østlandet kan være gunstig av flere grunner. For det første kan det øke genetisk variasjon, som er essensielt for artens langsiktige overlevelse. Et mangfoldig genbasseng gir ulvene større evne til å tilpasse seg endringer i miljøet, motstå sykdommer og overleve i ulike habitat. Ved å introdusere nye gener fra andre populasjoner, kan ulvene på Østlandet potensielt dra nytte av genetiske fordeler som finske og russiske ulver har utviklet over tid.

Reduserer innavl

Videre kan tilførselen av finske og russiske gener bidra til å redusere innavl i den lokale ulvebestanden. Innavl kan føre til genetiske defekter og svekket overlevelse og reproduksjonsevne. Derfor er det ønskelig å opprettholde en sunn og genetisk variert ulvepopulasjon på Østlandet.

Denne observasjonen understreker også betydningen av et internasjonalt samarbeid for å bevare og overvåke ulvestammer på tvers av landegrenser. Ulven er en vandrende art, og genetisk utveksling mellom ulike populasjoner er naturlig og nødvendig for å opprettholde en robust og levedyktig bestand.