Christl Kvam (59) er ansatt som ny direktør i Mattilsynets region Øst.

Kvam har lang ledererfaring fra næringsliv, politikk og forvaltning som statssekretær, leder for Akademikerne, regiondirektør i NHO, fylkesmann i Oppland og kommunedirektør i Hamar.

– Jeg er veldig motivert av det oppdraget Mattilsynet har og mener det bare blir viktigere framover, sier Kvam. – Samarbeid med tilsynsobjekter engasjerer meg, hvordan vi kan nå felles mål som økt mattrygghet og god dyrevelferd. Vi skal ikke finne fem feil, men veilede sånn at man blir bedre, sier hun.

Kvam er gårdbruker i Biri, utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole og har i tillegg Forsvarets sjefskurs, styrekandidatprogram fra BI og sykepleierutdanning.

– Jeg gleder meg til å få en så mangfoldig og erfaren leder inn i den strategiske ledelsen av Mattilsynet. Vi har store oppgaver foran oss, og de perspektivene Christl tar med seg fra næringsutvikling og samarbeid i forvaltningen, vil vi ha nytte av i hele tilsynet, sier adm. dir. Ingunn Midttun Godal i en pressemelding.