Svenske myndigheter har besluttet å stoppe ulvejakta på svensk side av felles de norsk-svenske ulverevirene.

Det blir derfor ikke mer ulvejakt i grenseområdene som omfatter Juvberget og Ulvåa.

Årsaken er at syv av tolv ulver på kvoten for svensk side allerede er skutt, ifølge lensstyrelsen i Värmland.

På norsk side av grensen, er lisensfellingen av ulv anket til lagmannsretten etter at den ble stoppet av Oslo tingrett.