Norge har bare 40 helnorske ulver. Flere av dem er nå døde.