Forutsetningene for å bruke solen som energikilde i Norge er bedre enn mange tror. Ytre Oslofjord byr på noen av de beste stedene i Norge for å sette opp solcellepaneler.

Det skriver Meteorologisk institutt i en pressemelding.

Strømprisene har fått folk til å snu seg mot alternative energikilder. Selv i områder der solen gir minimalt med lys om vinteren, er etterspørselen etter solcellepaneler høy.

Meteorologisk institutt jobber sammen med blant andre Institutt for energiteknikk og NVE i prosjektet SUNPOINT om en ny og bedre oversikt over solressursene i Norge. Det endelige resultatet er ventet ferdig neste år.

Foreløpige beregninger for Oslo, Tromsø, Trondheim, Bergen, Juvvasshøe og Råde bekrefter at vi har gode muligheter til å utnytte solenergien over hele landet. De beste forholdene finner vi i Sør-Norge, blant annet i områdene langs Ytre Oslofjord og i høyfjellsområdene.