18 havbruksselskaper, leverandørbedrifter og forskningsinstitusjoner går sammen om et felles krafttak for å gjøre bærekraftig havbruk til havs mulig.

Det melder Havforskningsinstituttet (HI), som vil fokusere på laksens biologi. Konsortiet har fått 96 millioner kroner fra Grønn plattform for å utvikle lavutslippsverdikjeder for havbasert havbruk. 

Storsatsingen skal redusere miljø- og klimaavtrykket og forbedre fiskevelferden gjennom innovasjoner innen havbasert- og lukket teknologi, biologi, fiskefôr, elektrifisering, digitalisering og logistikk, heter det.

– Vår deltagelse vil ha spesielt fokus på at oppdrett til havs skal være egnet for laksen, sier seniorforsker Frode Oppedal. 

– Atferd- og produksjonsdata fra eksponert oppdrett, resultater fra småskala forsøk på hvordan bølger påvirker laksen og andre grenseverdier for som eksempelvis vannstrøm vil bli vurdert opp mot det forventede miljøet til havs, forklarer Oppedal, som mener at det er viktig at teknologien som utvikles for havbruk til havs er tilpasset biologien til laksen.