Trøndelag har i år opplevd ekstremt lave vannføringer i elvene, noe som kan føre til problemer for laks og sjøørret.

Mattilsynet oppfordrer derfor alle som har observert syk eller død fisk til å melde dette inn. Det anbefales også å sende inn fisk eller prøver av fisk til undersøkelse.

Beredskapsplaner er laget for enkelte elver i tilfelle det oppstår utbrudd av furunkulose, en bakterie som kan føre til død hos fisk.

Dersom det er mye død fisk, anbefaler Mattilsynet at fisken kvernes og ensileres. Dersom det er færre død fisk kan nedgraving være en løsning i samråd med grunneier og kommunen.

Fiske i elver med utbrudd av furunkulose anbefales stanset, med mindre annet blir anbefalt av Mattilsynet. Alle kostnader ved innsending og undersøkelse av fisk dekkes av staten.