Norske forskere mener det er betydelige muligheter for å forbedre utnyttelsen av norsk vannkraft.

Det kan bidra til å spare naturressurser, sikre pålitelig strømforsyning og øke inntektene fra vannkraftproduksjonen.

Rapporten er omtalt av gemini.no, og hvor det går fram at oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg kan utnyttes mer effektivt.

NTNU-professor Leif Lia fra forskningssenteret HydroCen uttrykker håp om at myndigheter og kraftbransjeledere vil ta denne rapporten i betraktning når de tar beslutninger om fremtidig utbygging av kraftsystemet og økningen av fornybar energi.

Studien indikerer at det finnes betydelig potensial for å øke effekten i allerede eksisterende vannkraftanlegg. Dette betyr at vannkraftverk kan levere mer strøm i kritiske situasjoner ved å utnytte kraft fra andre uregulerte energikilder når behovet oppstår.

– Slike effektutbygginger innebærer bygging av nye anlegg i parallell med eksisterende, med utløp til havet, fjorder eller store nedstrøms magasiner, sier SINTEF-forsker Ingrid Vilberg, som også er prosjektleder i HydroCen.

Tidlig miljøaspekt

Norsk institutt for naturforskning (NINA) understreker viktigheten av å ta hensyn til miljøaspekter tidlig i planleggingsprosessen for å oppnå optimale resultater. Ved å vurdere miljøløsninger samtidig med oppgraderings- og utvidelsesmulighetene i et tverrfaglig samarbeid, kan man identifisere helhetlige løsninger med akseptable miljøkonsekvenser, heter det.

Lønnsomheten av slike prosjekter avhenger av fremtidige kraftpriser og markedsutsikter, som er kjent for å være usikre. Skattebelastningen for vannkraftprodusenter og samfunnets aksept er også avgjørende faktorer som påvirker realiseringen av slike prosjekter.