Statsforvalteren og Miljødirektoratet avslører mangelfulle rutiner.