Foreningen våre rovdyr har klaget på rovviltnemndenes beslutning om å skyte fire ulveflokker innenfor ulvesonen.

Foreningen skriver på egne hjemmesider at ulvene ikke en gang skal få leve i fred innenfor ulvesonen. De refererer til vedtak i rovviltnemndene i region fire og fem, som i oktober besluttet å felle ulveflokkene.

– Dette tydeliggjør hvor mye vi faktisk må stå sammen og kjempe for, for å bevare kritisk truede arter i norsk natur. Det er forstemmende å se at verdien av toppredatorer og deres økologiske funksjon fullstendig blir sett bort ifra, melder foreningen. De er tydelige på at tilstedeværelse av store rovdyr i naturen er viktig for mange mennesker.

– I vår klage har vi lagt ekstra vekt på at vedtaket strider med naturmangfoldlove. Det tar ikke hensyn til at befolkningen faktisk ønsker rovdyr velkommen. Faren for å felle dyr i det såkalte Settenreviret er akutt. Vedtaket er gjort med hjemmel i naturmangfoldloven. Den sier at felling kan skje ved ivaretakelse av allmenne hensyn og offentlige interesser av vesentlig betydning, heter det.