Foreningen våre rovdyr har klaget på rovviltnemndenes beslutning om å skyte fire ulveflokker innenfor ulvesonen.