Det er tidligere ikke påvist fugleinfluensa i kommersielle fjærfehold, men nå er det påvist hos verpehøns i en besetning i Klepp kommune i Rogaland.