18 prosent flere tamrein ble erstattet etter reglene som rovdyrskader i reindrifråret 2020 til 2021. Miljødirektoratet melder at Statsforvalteren utbetalte […]