18 prosent flere tamrein ble erstattet etter reglene som rovdyrskader i reindrifråret 2020 til 2021.

Miljødirektoratet melder at Statsforvalteren utbetalte 105 millioner kroner i erstatning i reindriftsåret. Det er 13 millioner kroner mer enn året før.

– Erstatningsutbetalingene vil naturlig variere fra år til år. Den tøffe vinteren for to år siden har gitt høyere dødelighet og økt sårbarhet for rovvilttap, og en viss økning i noen rovviltbestander har medvirket noe til økte tap. Samtidig ser vi en stor økning i rein erstattet på grunn av tap forårsaket av kongeørn som er vanskelig å forklare, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet i en pressemelding.