I løpet av sommeren har det blitt påvist fugleinfluensa hos et stort antall villfugler langs hele kysten. Og nå er viruset også for første gang i Norge funnet hos to rødrever. Også en rekke andre ville arter kan få fugleinfluensa.