Det er ikke lenger alle som tenker at vindkraft er ut, som Nordland fylkeskommune.

– Nordland har alle forutsetninger for å bli en del av den nasjonale satsingen på havvind, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll fra Arbeiderpartiet.

I dag hadde han og fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland møte med industriaktører som jobber med havvind på Helgeland. Norvoll er opptatt av at vi klarer å se mulighetene i det grønne skiftet, sier han i en pressemelding.

– Vi må se på det som en vekststrategi for fylket vårt. I Nordland har vi industriutvikling i blodet. Derfor skal ikke havvind bare være en viktig kilde til grønn energi, det skal også bidra til å bygge opp en høykompetent leverandørindustrien på Helgeland, sier Norvoll.

Han viser til at det arbeides med industriaktører som skal jobbe med montering og produksjon av havvindmøller på Langsetvågen i Nesna kommune.

– Det er rett og slett råspennende det som skjer i Langsetvågen, sier en fornøyd fylkesrådsleder.

Plan- og næringsråd Linda Helen Haukland ser i likhet med Norvoll store muligheter for Nordland i forbindelse med havvind, mens andre interesser er skeptiske, som flere naturvernorganisasjoner.

– Fylkesrådet vil støtte aktivt opp rundt utviklingen av denne nye næringen i fylket vårt, både politisk og på andre måter. Jeg er sikker på at vi skal klare å finne gode løsninger som ivaretar både miljø og arealhensyn, samtidig som vi styrker vår egen leverandørindustri, sier Haukland.