Det er klart etter møte mellom statsministrene Jonas Gahr Støre og Magdalena Andersson i Stockholm tirsdag.

Statsministrene er enige om å få på plass en avtale mellom Norge og Sverige om eksport/import av CO2 så raskt som mulig for å gjøre det mulig for norske og svenske selskaper å samarbeide om permanent lagring av CO2 på norsk kontinentalsokkel.

– Jeg er glad for at vi står sammen om å videreutvikle det tette samarbeidet mellom Norge og Sverige. Som ledd i dette er vi enige om å styrke samarbeidet om energi- og klimaspørsmål for å lykkes med den grønne omstillingen og karbonfangst, transport og lagring er en sentral del av dette, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

En avtale mellom landene er en nødvendig forutsetning under Londonprotokollen for å kunne transportere CO2 over landegrenser. Landene har et solid fundament å bygge på gjennom nordisk samarbeid innen energi og klima samt EØS-avtalen. Både Norge og Sverige ønsker å være pådrivere for å nå nasjonale klimamål, omstilling til CO2-nøytralitet i Norden og bidra til at verden samlet sett når målene i Parisavtalen.

– Sverige har som mål å senest i 2045 ha netto nullutslipp av drivhusgasser og deretter negative utslipp. Bio-CCS kommer til å behøves for å nå målene. Også CCS av CO2 fra fossile kilder kommer til å spille en rolle i bransjer der det ikke går an å redusere utslipp på annet vis, sier statsminister Magdalena Andersson.

Norge og Sverige ønsker å intensivere samarbeidet om teknologiutvikling, energiinfrastruktur og grønn omstilling for å redusere klimagassutslipp fra landene i Nordsjøregionen.