Bli abonnent og les videre!

Velg et abonnement for å lese FAUNA+.

Allerede abonnent, logg inn her.
Din e-postadresse er sikker hos oss.

Organisasjonen NOAH mener det er uakseptabelt å nekte den ulovlige servalen et godt liv.

NOAH mener Miljødirektoratet begrunner avgjørelsen i en misforståelse rundt lovverket og har klaget på avslaget.

– Miljødirektoratet skriver at de kun kan vurdere omplassering når det gjelder truede arter. Men selv om norsk forskrift pålegger direktoratet å vurdere omplassering kun for truede arter, betyr det ikke at de ikke også kan gjøre dette for andre arter. Ifølge CITES-konvensjonen skal avliving kun være siste utvei – også av dyrevernhensyn.

Bruker ikke hjemler

NOAH mener Miljødirektoratet ikke bruker den hjemmel de har, og at lovverket helt klart åpner for å velge omplassering – som også vil være billigere for direktoratet siden NOAH har tilbudt å stå for hele prosessen.

– Vi har sendt klage og håper Miljødirektoratet ser at det vil være i tråd med CITESs intensjon å velge en praktisk mulig løsning som vil gi Niño et godt liv, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH.

Servalen er ulovlig importert og holdt, og NOAH mener det er viktig at man gir dyr som er ofre for dyrehandel en reell sjanse.

– Dyr har egenverdi og skal ikke straffes fordi eieren har gjort noe ulovlig. Å avlive dyret er ikke forsvarlig. Det finnes steder som spesialiserer seg på ivaretakelse av dyr som Niño, og NOAH har nå et konkret samarbeid med et av disse.

– At Miljødirektoratet avviser en praktisk, kostnadsfri og god løsning er kritikkverdig, og vi håper de snur i saken. Det er viktig å signalisere at dyr er levende skapninger med egenverdi, og ikke kun handelsvarer som kan inndras og «destrueres» dersom de blir solgt og kjøpt ulovlig, sier veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

NOAH tilbød seg i sommer å finne en dyrevennlig løsning for den ulovlig importerte servalen Niño, og sikret plass for servalen på et redningssenter i Sør-Afrika.

Søknad ble sendt  til Miljødirektoratet allerede 3. juli. Etter to måneder svarer nå direktoratet at de heller vil avlive servalen.