Norsk ornitologisk forening har anmeldt et tilfelle der ei havørn fikk ei fotsaks rundt beinet.

Den ulovlige fangsten skjedde i slutten av april. Resultatet var ei skadet havørn ved Nøss på Andøya. Ørna ble av lokale viltmyndigheter etter hvert avlivet.

Foreninga håper at politiet vil finne den skyldige, og har derfor politianmeldt saken lokalt.

Fotsaks er forbudt i Norge. Fangstmetoden skiller ikke på artene og det er dermed fare for at fredede dyr skal få i fella. Det blir også ansett å være dårlig dyrevelferd.

– Heldigvis går det langt mellom hver gang man hører om tilfeller der slagfeller er i bruk. Siden havørnen i dette tilfellet evnet å fly med fotsaksa, trenger ikke ugjerningen å ha skjedd lokalt, selv om er sannsynlig at ørna har blitt utsatt for dette en eller annen plass i Vesterålen eller nærliggende regioner, skriver Norsk ornitologisk forening (NOF) på sine hjemmesider.

– Å skade eller drepe en havørn må betegnes som grov miljøkriminalitet, selv om vi ikke kan vite om det var havørn fangstredskapet var tiltenkt. Uansett er det her brukt et ulovlig fangstredskap, og man har utsatt fuglen for tragiske lidelser. Slike tilfeller som dette er underlagt offentlig påtale. Politiet på Andøya har gjort en del undersøkelser tilknyttet hendelsen, men etter det vi har fått opplyst har de ikke opprettet sak. NOF har derfor valgt å anmelde hendelsen, også for å sikre at alle opplysninger vi har innsamlet blir tilgjengelige. Det forventes at saken nå prioriteres høyt av politiet, og Økokrim vil få kopi av anmeldelsen.