Flere tidligere lovlige kjemiske musegifter blir forbudt til privat bruk.

Det melder Miljødirektoratet, som forbyr salg av musegift som inneholder stoffet alfakloralose. Det er ikke tillatt solgt til privatpersoner etter 8. mai 2020.

Det forbudte stoffet gir narkose og nedkjøling. Slik dør mus av nedkjølingen. Nordiske land har sett økende bruk av giftstoffet. Spesielt katter har blitt forgiftet av stoffet. De får i seg giften enten direkte eller ved å spise forgiftede mus.

De første bekymringsmeldingene kom til direktoratet våren 2019, og siden da er det innhentet opplysninger fra veterinærer.

– Vårt vedtak om å forby musegifter som inneholder alfakloralose til privat bruk, er blant annet basert på denne veterinærfaglige informasjonen. Slike produkter kan heretter verken selges til eller brukes av privatpersoner. Et tilsvarende vedtak er også gjort av den Svenske Kemikalieinspektionen, sier seksjonsleder Trine-Lise Torgersen i Miljødirektoratet.

Direktoratet mener at folk i stedet for gift heller bør bruke vanlige musefeller. Større problemer kan løses av profesjonelle aktører, som fortsatt kan bruke musegiften. Privatpersoner som allerede har produktene med alfakloralose, oppfordres til å levere dem til et godkjent avfallsmottak.